2241094730 Αλέξανδρου Διάκου 14, Κρεμαστή, Ρόδος dimgri2003@yahoo.gr